You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

Privacybeleid

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Smeenk Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smeenk Fotografie , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smeenk Fotografie verstrekt. Smeenk Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

WAAROM SMEENK FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Smeenk Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Smeenk Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit financiële dienstverlening.

 

HOE LANG SMEENK FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART

Smeenk Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Smeenk Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Smeenk Fotografie  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smeenk Fotografie  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Smeenk Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Smeenk Fotografie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Smeenk Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smeenk Fotografie heeft hier geen invloed op.

Smeenk Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Smeenk Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smeenkfotografie.nl.  Smeenk Fotografie  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Smeenk Fotografie  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smeenk Fotografie  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Smeenk Fotografie  op via info@smeenkfotografie.nl.

www.smeenkfotografie.nl is een website van Smeenk Fotografie.

Smeenk Fotografie  is als volgt te bereiken:

Adres: Omdraai 11, 8862 DC Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63249979
Telefoon: +31 (0)6 129 777 88