You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

Zonsondergang aan de waddenzee

Opvliegende ganzen, Zurich

We zien de zon langer dan ze boven de horizon staat; terwijl ze zich er eigenlijk al achter bevindt.

Dit komt doordat de atmosfeer een verticale dichtheids-gradiënt vertoont: Boven is de atmosfeer ijler dan boven het aardoppervlak (De druk daalt met 1 % elke 100 meter). Samen met het kleiner effect van de temperatuursgradiënt zorgt dit voor een lichtbreking die de zonnestralen rond de aarde ombuigt. Door dit effect zowel ‘s morgens als ‘s avonds, wordt de tijd dat het licht is met in totaal zo’n 5 minuten verlengd

de dijk, Zurich

De lucht is bij een laag staande of ondergaande zon vaak rood of oranje gekleurd (avondrood) door de Rayleighverstrooiing. Deeltjes in de atmosfeer verstrooien blauw licht waardoor wij de hemel meestal blauw zien. De overige golflengtes blijven in de stralen van de zon zodat de zon een iets gelere kleur krijgt. Echter bij een laag staande zon worden ook de andere kleuren, behalve rood (langste golflengte, dus moeilijk te verstrooien) verstrooid, wat de hemel rond en lager dan de zon rood kleurt.

de dijk, Zurich-2

Overigens is het effect ook bij zonsopgang te zien, maar minder sterk omdat de lucht aan het begin van de dag minder stof bevat waardoor de verstrooiing minder is.

Zonsopkomst, Ludinga

 

Comments are closed.